Märkesförsäkring bara för Volkswagen Transportbilar


Halvförsäkring Volkswagen Transportbilar

I halvförsäkring ingår förutom trafikförsäkring flera delar som ersätter skador på bilen som föraren inte är ansvarig för.​​ Har din Volkswagen en gällande vagnskadegaranti räcker det med halvförsäkring.

Så gäller halvförsäkringen

I halvförsäkring ingår, förutom trafikförsäkring, skydd för:

 • Brandskada – gäller för brand och skador på elektriskt kablar efter kortslutning.
 • Glasskada – vid stenskott, om rutan spräcks eller krossas.
 • Stöldskada – någon stjäl bilen eller saker från bilen.
 • Maskinskada – vid fel på elektroniken eller vid motorhaveri.
 • Feltankning – om du råkar tanka fel vätska i drivmedelstanken.
 • Räddning – ersätter kostnader vid bärgning.
 • Rättsskydd – ersätter kostnader vid vissa tvister och brottmål.

Vad är skillnaden mellan halv- och helförsäkring?

En halvförsäkring täcker inte vagnskador, det vill säga skador på bilen på grund av kollision, dikeskörning, skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse. För ett komplett skydd som täcker även vagnskador behöver du en helförsäkring.

Jämför vad som ingår i våra olika försäkringsomfattningar och räkna ut ditt pris.

Trafik

Gäller för personskador, skador på andra fordon och annans egendom som uppstår efter en trafikolycka med bilen.

Stöld

Om bilen skadas vid inbrott eller hela bilen stjäls.

Räddning

Ersätter kostnaden för bärgning vid stöld, trafikolycka eller annat driftsstopp.

Glas

Ersätter stenskott och andra glasskador, som spräckta eller krossade rutor.

Feltankning

Gäller om du tankar fel vätska i drivmedelstank, annan tank eller behållare i bilen.

Brand

Om bilen skadas efter brand och för skador på elektriskt kablar efter kortslutning.

Maskin

Gäller för reparation av maskinskada och fel på elektronik för bensin, diesel, hybrid- och eldrift. Läs mer i fullständigt villkor.

Rättsskydd

Advokat- och rättegångskostnader vid tvister, upp till 250 000 kronor.

 • Stor Bilextra - Ger ersättning för hyrbil och sänker självrisk för bl. a djurkollision och skadegörelse. Lär mer om Stor Bilextra.
 • Drulle allriskförsäkring  - Om något plötslig och oförutsett skulle inträffa inuti bilen eller med bilnyckeln. Läs mer om Drulleförsäkring.
 • Djurkollision - Du slipper självrisken vid kollision med djur. Djurkollision ingår också i Stor Bilextra. Läs mer om Djurkollision.
 • Förar- och passagerarolycksfall - Om någon som färdats i bilen skadas eller avlider lämnas extra ersättning. Kristerapi ingår upp till 10 behandlingstillfällen. Läs mer om Förar- och passagerarolycksfall.
 • Privat sjukvårdsförsäkring - ger både förare och passagerare i den försäkrade bilen snabb tillgång till privat specialistvård, operation, sjukgymnastik och rehabilitering efter en trafikolycka. Läs mer om Privat sjukvårdsförsäkring.

Detta är en sammanställning av våra självrisker. Exakt vilken självrisk som gäller i olika situationer hittar du i försäkringsvillkoren.

Självrisker halvförsäkring
Trafik 0 kr*
Stöld 1 800 kr
Andra självrisker gäller om du har installerat larm, spårsändare eller elektronisk startspärr. 
Räddning 1 200 kr
Glas 1 800 kr 
Självrisken är 200 kronor om du väljer att reparera istället för att byta ut rutan.
Feltankning 4 500 kr
Brand 1 500 kr
Maskin- och elektronik Se självrisker maskinskada här
Rättsskydd 20 % av kostnaden, lägst 1 000 kr

*Ungdomssjälvrisk 1 000 kr tillkommer om föraren än under 24 år

 

Här kan du läsa och ladda ner försäkringsvillkoren.

Försäkringsvillkor december 2020 (PDF) 

Om du har en gällande försäkring kan du logga in på  Mina sidor och se vad som gäller för din försäkring.

Räkna och köp

Ditt pris framställs automatiskt. Vi kan kontakta dig för att säkerställa ditt försäkringsskydd. Läs om vår hantering av personuppgifter.